Fra renessanse til nyere tid

Vi i Flyttefoten har hatt gleden av å delta i et prosjekt som ikke bare er unikt, men også dypt forankret i Norges rike maritime historie. Oppgaven gikk ut på å bistå Norsk Maritimt Museum med flytting av arkeologiske skatter – deler at norske skip fra renessansen, funnet under utgravinger i forbindelse med et større byggeprosjekt.

Skattene fra Bjørvika

Disse skattene fra fortiden, som ligget skjult under vann og jord i århundrer, gir oss et sjeldent innblikk i Norges sjøfartshistorie. Funnet består av vrakdeler som har overlevd tidens tann, beskyttet av leire og tjære, og bærer med seg historier fra en svunnen tid.

«Å få i oppdrag å håndtere slike verdifulle artefakter er en ære, og et stort ansvar for oss i Flyttefoten. Flytting og bevaring av historiske objekter er ingen liten oppgave. Vrakdelene er ikke bare tunge, men også ekstremt skjøre. Hver bit må håndteres med største aktsomhet for å unngå skader. Prosessen involverte nøye planlegging, fra første øyeblikk av løft, til forsiktig transport og sortering av disse uvurderlige bitene av norsk historie.» sier Simon Larsson som har vært prosjektleder for Flyttefoten.

 

 

Oppdrag Norsk Maritim Museum

Teknologiens rolle i bevaringen

Etter at vrakdelene ble flyttet til museet, begynte neste fase av prosjektet: 3D-scanning og analyse. Denne moderne teknologien gjør det mulig å rekonstruere skipene digitalt, og Norsk Maritimt Museum får en bedre forståelse av deres opprinnelige form og funksjon, og åpne nye dører for forskning og utdanning. Det er fascinerende å tenke på at man ved hjelp av avansert teknologi kan bringe deler av vår fortid tilbake til livet, og dele denne kunnskapen med verden.

Takknemlighet og refleksjon

Å delta i bevaringen av Norges maritime arv har vært en utrolig reise for alle involverte hos Flyttefoten. Vi er dypt takknemlige for tilliten Norsk Maritimt Museum har vist oss, og stolte over å ha fullført jobben på en måte som hedrer vår felles historie. Dette prosjektet har vært en påminnelse om viktigheten av å bevare fortiden, ikke bare for å forstå våre røtter og identitet, men også for å inspirere fremtidige generasjoner.

Vi ser frem til fremtidige muligheter til å bidra til slike meningsfulle prosjekter, og til å fortsette vår reise gjennom tid sammen med Norsk Maritimt Museum og resten av det arkeologiske og historiske miljøet i Norge.

 

Norsk Maritimt Museum

Eksperter på spesialflytting

Gjennom årene har vi i Flyttefoten utviklet en spisskompetanse i å håndtere og transportere gjenstander som krever mer enn bare forsiktig håndtering. Fra antikke møbler og historiske dokumenter til kunstverk og teknologiske artefakter, har teamet bak Flyttefoten en bred erfaring med et spekter av objekter, hver med sine unike utfordringer. Vår tilnærming sikrer at hvert oppdrag blir utført med høyeste nivå av presisjon og omsorg.

Flyttefoten streber etter å levere service av høyeste kvalitet på hvert trinn i flytteprosessen. Dette inkluderer ikke bare den fysiske transporten, men også rådgivning og støtte for å sikre at alle aspekter av flyttingen blir nøye planlagt og utført. Har du behov for flyttehjelp, frakt og transport av spesialgods, ta gjerne kontakt med oss.