Kontorflytting Oslo

Kontorflytting Oslo

Kontorflytting Oslo. Flyttefoten AS er en erfaren og trygg aktør for relokalisering av deres bedrift.

Bestill befaring her

Å flytte mellom forskjellige kontorlokaler kan være en stor jobb og det er mange ting som må tas hensyn til når man skal flytte deler eller hele bedriften. Man har både avtaler og forsikringer som skal sies opp, flyttes eller byttes, møbler som skal fraktes, hentes og flyttes. Midt opp i flytteprosessen skal den daglige driften også ivaretas. Flyttefoten har lang erfaring med kontorflytting og er totalleverandør av flyttetjenester for bedrifter i Oslo.

Hvorfor velge oss til kontorflytting

Som bedriftseier tenker man på hvordan en flytteprosess vil påvirke den daglige driften av selskapet. Det er helt naturlig da det å flytte kontor er en krevende oppgave og det er mye å tenke på. Det kan være lurt å starte planleggingen tidlig og lage en oversikt alt som skal flyttes. Med Flyttefoten AS som din flyttepartner ved kontorflytting kan du være trygg på at vi har riktig kompetanse, lang erfaring og løsnings orienterte prosjektledere.

Engasjement for prosjektene
Betydelig bransjeaktør med lang erfaring
Kompetanse for å løse komplekse oppdrag
Vi er totalleverandør

En fordel med å velge Flyttefoten AS er at vi har over 18 års erfaring og har vært bort i de fleste problemstillinger. I tillegg har vi flyttekonsulenter og prosjektledere med tverrfaglig kompetanse som kan løse potensielle utfordringer raskt. Vi kan bedriftsflytting og flytter for bedrifter av alle størrelser, både små og store.

Kontorflytting tjenester

Under kan du lese noen av de tjenester vi kan hjelpe din bedrift med under flytteprosessen:

 • Planlegging
 • Fremdriftsplan
 • Montering tjenester
 • Bærehjelp og sjauing
 • Transporttjenester
 • Ryddetjenester
 • Flytting av spesialgods – safe, arkivskap o.l.
 • Mellomlagring
 • Kontorvask

Ønsker dere hjelp til planlegging og løsninger til en bekymringsfri og profesjonell kontorflytting?
Ta gjerne kontakt med oss i Flyttefoten – vi kommer på en befaring der vi kan se på ulike løsninger og hva som passer deres bedrift best.

Tips til kontorflytting

Noen tips til flyttingen:

 • Planlegg. Lag en tidsplan, sjekk leiekontrakter, strøm abonnementer, forsikringsavtaler, telefonabonnementer og lignende. Husk å si opp eller å flytte abonnementene.
 • Lag dere et budsjett, innhent flere priser og sammenlign tjenester.
 • Husk å oppdatere nettsider og informasjonsskriv med riktig adresse.
 • Hent parkeringstillatelse der det er nødvendig. Hvor skal flyttebilen parkere for å komme nærmest mulig? Må det søkes om tillatelse til å stå der?
 • Merk alle esker, møbler og andre ting godt.
 • PC-er og andre enheter må pakkes forsvarlig inn. Ledninger, batterier og lignende bør fjernes og pakkes for seg selv.
 • Husk å resirkulere! Når man flytter er det ofte mye som skal kastes, og det er viktig å tenke på hvordan man på best mulig måte kan være miljøvennlig når man flytter. Vi kan bistå med bortkjøring av avfall til en gjenvinningstasjon i Oslo.

Flyttefoten erfaringer

Flytting av spesialgods

Prosessen rundt det å flytte kontor kan oppleves som hektisk og det er ikke så rart. Det er svært mange oppgaver som skal løses. Er det spesial gods inkludert i flyttelasset har Flyttefoten AS lang erfaring med flytting og transport av dette.

 • Flytting av kopimaskiner
 • Safe, brannskap og arkivskap
 • Mellomlagring / bedriftslager
 • Flytte butikklokaler, innredning
 • Vi tømmer og rydder konkursbo
 • Faste avtaler med bedrifter i Oslo

Vi flytter også piano, flygel og andre instrumenter for forhandlere, butikker, skoler, konserthus og kirker.

Ta kontakt med oss så avtaler vi en uforpliktende befaring hos dere.

Flyttefoten AS
Østensjøveien 36
0667 Oslo
Tlf. 800 35 988

Kontorflytting Oslo

Flyttefoten

800 35 988

Østensjøveien 36, 0667 Oslo

Mandag til fredag
09.00 – 15.00

Kontaktskjema