Har jeg krav på flyttedag

I forbindelse med flytting er det mange som ønsker en ekstra fridag fra jobben. Flytting er en prosess som gjerne tar lengre tid enn planlagt. Det er derfor viktig at du bruker tid på å planlegge hvordan du skal organisere flyttingen før du du begynner. Dersom du føler at du har behov for flere dager enn lørdag og søndag, kan du spørre om en ekstra fridag fra jobb.

Dersom du er usikker på om du har rett på en fridag i forbindelse med flytting, bør du sjekke ferieloven, arbeidsmiljøloven og folketrygdloven. Her finner du informasjon om hvilke anledninger som kan gi deg rett til fri fra jobben. Dette er fridager som generelt betegnes som en kort velferdspermisjon, der du kan få fri fra jobben for å utføre personlige gjøremål.

En kort velferdspermisjon er en fordel om du skal en tur til legen, det har skjedd et dødsfall eller du skal lese til eksamen. Dette er også en permisjon som kan være aktuell om du behøver en flyttedag. Derimot er det ikke alle arbeidsplasser som tilbyr permisjon i forbindelse med flytting. Derfor er det viktig at du undersøker om du har rett på en flyttedag, før du begynner flytteprosessen.

Flyttedag regler

Det første du bør gjøre om du er usikker på hvilke rettigheter du har i forbindelse med jobb, er å sjekke arbeidskontrakten. Dette er også et tema som kan tas opp med bedriften før du skriver under arbeidskontrakten. Det kan være en god ide å ha en oversikt over rettigheter i forbindelse med velferdspermisjon, med en gang du starter i en ny jobb.

Du vil da få en full oversikt over hvilke goder som du har tilgjengelig gjennom jobben. Stadig flere arbeidsgivere har egne avtaler om velferdsdager i personalhåndboken eller andre lokale avtaler. En velferdspermisjon kommer godt med når du har behov for fri til å gå til legen, eller har behov for en flyttedag. Dette er goder som både kan gis med og uten lønn til deg som er ansatt.

Om du planlegger godt, vil du få god tid til å ta deg av både utvask og innflytting i ny bolig. Det beste er derfor å be arbeidsgiver om en flyttedag i forbindelse med andre fridager. Du vil da få flere dager på deg til å pakke ned dine eiendeler. Dersom du er usikker på hvordan du skal håndtere flyttelasset, anbefales det at du tar kontakt med et profesjonelt flyttebyrå.

Planlegg i god tid før flytting

Hvis du går med flytteplaner, er det selvsagt mye å tenke på i forbindelse med både salg og kjøp av ny bolig. Når det endelige valget har blitt tatt, kan du begynner å rydde i boligens rom for å se om det er noe du kan kvitte deg med. Deretter kan du pakke det som du ønsker å ha med deg til neste bolig i esker. Det kan også være lurt å merke eskene med det som er inni, før de lagres.

Ved å kontakte et profesjonelt flyttebyrå i Oslo, slipper du å ta deg av flyttejobben selv. Mange flyttebyråer tar seg av både pakking, nedvasking og ikke minst transport av flyttelasset. Dette er en utmerket løsning om du ikke får tilgang til en flyttedag fra jobben. Du kan også gjøre deler av flyttejobben selv, og deretter be om at flyttebyrået tar seg av selve transporten.

Det er ikke alltid innflyttingsdagen er satt slik at du kan flytte direkte inn i den nye boligen din. Dersom du ikke klarer å samkjøre utflyttingsdato og innflyttingsdato, kan det være smart å benytte et minilager eller tilsvarende. Her kan du plassere flyttelasset ditt mens du venter til den nye boligen er innflyttingsklar. Når du flytter er det viktig at du husker på å sende flyttemelding. En flyttemelding til Folkeregisteret er gratis og innebærer at det offentlige får informasjon at du har fått ny bostedsadresse.

Flyttedag

Flyttefoten AS
Østensjøveien 36, 0667 Oslo
Tlf. 800 35 988
Følg oss gjerne i sosiale medier