Eiendomsservice ved dødsfall

Ved sin bortgang er det mange som etterlater seg en leilighet, bolig eller annen eiendom. Flyttefoten AS har lang erfaring med håndtering av dødsbo og eiendomsservice ved dødsfall i Oslo og Viken. I samarbeid med våre gode samarbeidspartnere yter vi profesjonell bistand til private, pårørende, forsikringsselskap og det offentlige. Vi samarbeider med begravelsesbyrå, håndverkere og eksperter på skadebegrensning og luktskade. Gratis og uforpliktende befaring i Oslo Kommune.

✔️ Lang erfaring håndtering av dødsbo
✔️ Hundrevis av fornøyde kunder
✔️ Komplette tjenester fra A til Å
✔️ En velrennomert bedrift du kan stole på
✔️ Spesialister på rydding, tømming og vask av dødsbo

Eiendomsservice ved dødsfall

Eiendomsservice ved dødsfall

Tømming av dødsbo

Vi tilbyr tømming, rydding og bortkjøring av avfall i forbindelse med håndtering av dødsbo.

Luktskader

Finnes det luktskade eller luktproblemer i boligen etter dødsfall kan vi bistå med luktsanering.

Rengjøring

Rengjøring og grundig dødsbo vask av eiendommen før den legges ut for visning og salg.

Håndverkere

Vi har dyktige håndverkere som bistår med å gi boligen et løft, snekker- og malertjenester.

Salg av dødsbo

Vi bistår med verdivurdering og kjøper opp deler, enkelt gjenstander eller hele dødsbo.

Mellomlagring

Er det behov for å mellomlagre eiendeler eller dødsbo tilbyr vi lagring i varmtlager i Oslo.

Eiendomsservice ved dødsfall

Det å miste en av sine nærmeste er en tung prosess. I tillegg er det mange praktiske oppgaver som må ordnes og det kan være vanskelig å håndtere situasjonen. Har du spørsmål om hva vi kan hjelpe deg med kan du fylle ut skjema og kontakte oss. Du kan også ringe oss på 800 35 988.

Vi er spesialister på dødsbo og har et stort nettverk av gode samarbeidspartnere. Vi setter deg i kontakt med de rette folkene. Eiendomsmegler, advokat, og håndverker kan være personer man har behov for i prosessen.

På domstol.no finner du også relevant informasjon om dødsfall, arv og skifte eller på Skatteetaten.no

 

 

Flytteesker