Hva må gjøres etter dødsfall

Det er ikke alltid like enkelt om du mister en av dine kjære grunnet dødsfall. Det er derfor en fordel å være klar over det praktiske som må gjøres om noen nær deg har gått bort. I tillegg til å gå gjennom en sorgprosess, er det også mye som må ordnes etter en bortgang. Det kan derfor være greit å danne seg en oversikt over det som må gjøres, i forbindelse med både begravelse og dødsbo. I denne artikkelen om hva må gjøres etter dødsfall kan du lese mer om dette.

Det første som bør gjøres når et dødsfall allerede er et faktum, er å kontakte et begravelsesbyrå. Du vil deretter få hjelp til det som må gjøres i forbindelse med arrangering av begravelsen. Det er vanlig at begravelsesbyrået kontakter tingretten for å opplyse om dødsfallet. Deretter vil tingretten varsle både NAV og Folkeregisteret for at saksgangen skal gå raskere.

Tingretten sender deretter et orienteringsbrev som inneholder viktige opplysninger om saksgangen videre. Dersom du lurer på noe, kan du ta kontakt med den navngitte saksbehandleren i orienteringsbrevet som du allerede skal ha mottatt. Du vil da få ytterligere hjelp med utfylling av en rekke skjemaer som må registreres i forbindelse med dødsfallet.

Hva må gjøres etter dødsfall

Det er viktig at du bruker tid på sorgprosessen etter at du har mottatt den triste beskjeden. Du bør også bruke tid på å planlegge begravelsen. Dersom du er den som har hovedansvaret, er det fint å vite at begravelsesbyrået bistår deg med det praktiske. Om du er den nærmeste slektningen, bør du undersøke om den avdøde hadde gjeld eller formue, som må sikres innen rimelig tid.

Finnes det et testamente

Du bør først undersøke om det foreligger et testamente. Dette dokumentet kan også inneholde den avdødes ønsker i forbindelse med arrangeringen av begravelsen. I tillegg vil et testament ofte inneholde ønsker i forbindelse med fordeling av formue og eiendeler. Testamentet blir normalt registrert hos en domstol når det blir nedskrevet, og vil bli utlevert når dødsfallet har blitt registrert.

Det anbefales at du får en oversikt over gjeld og formue til den avdøde. En slik oversikt vil hjelpe deg videre i prosessen med å håndtere dødsboet. Du bør først og fremst få tilgang til en oversikt over den avdødes midler og gjeld i banken. For å få tilgang til dette må du ta kontakt med tingretten, slik at du kan få utstedt det som betegnes som en formues fullmakt.

Få oversikt over dødsbo

Etter at du har fått tildelt en formues fullmakt, kan du begynne arbeidet med å innhente informasjon om den avdødes formue og gjeld. Du kan derimot ikke gå inn i boligen for å rydde i avdødes eiendeler før du har fått en skifteattest. Dette får du ved å ta kontakt med en skiftemyndighet, slik at det kan bli ordnet med et skifte. For at denne prosessen skal foregå riktig velger mange å få juridisk bistand.

For at du skal få en oversikt over den avdødes dødsbo, må du vente til registreringen av dødsfallet har blitt registrert. Du vil da eventuelt motta en melding om at du er registrert som arving av avdødes formue og eiendeler. Det vil først bli tatt hensyn til om det har blitt registrert et testamente. Deretter skal det som regel foregå et skifte av dødsboet.

Dette betyr at både eiendeler og verdier som er registrert i dødsboet, skal fordeles riktig til arvingene. For at et skifte skal bli registrert må arvingene registrere et skjema som omhandler et privat skifte. Et dødsbo består ev både verdier og eiendeler som skal fordeles på de som har rett på arv. Det er selvsagt også mulig at gjenlevede ektefelle velger å sitte i et uskiftet bo.

Vårt flyttebyrå i Oslo er en profesjonell aktør og jobber daglig med tømming, rydding og rengjøring av dødsbo på Østlandet. Vi kan gjøre hele jobben med å avvikle et dødsbo:

  • Uforpliktende og gratis befaring
  • Kjøp av dødsbo
  • Salg av dødsbo
  • Rydding av dødsbo
  • Tømming av dødsbo
  • Mellomlagring av dødsbo, les mer om våre lagertjenester
  • Bortkjøring av avfall
  • Rengjøring av dødsbo

Det er ikke alltid like enkelt å vite hva som er verdifullt. Sammen med en av våre dyktige og erfarne medarbeidere som har god kunnskap om antikviteter kan du få hjelp til å verdisette innholdet i boet, møbler, gjenstander og løsøre.

Tømming og rydding av dødsbo

Flyttefoten AS
Østensjøveien 36
0667 Oslo
Tlf. 800 35 988
Følg oss gjerne i sosiale medier