Dødsbo Bærum

Sitter du igjen med ansvaret for et dødsbo i Bærum? Dette kan være tungt, belastende og vanskelig. Det er mye som skal ordnes i et dødsbo, og dette skal håndteres etter de gjeldende reglene og lovene. Når en av dine nærmeste går bort, er det mye som skal tenkes på. Et dødsbo er en stor oppgave og mye går utover det økonomiske.

Et dødsbo er først og fremst et samlebegrep som innebærer alt av avdødes gjeld, eiendeler, forpliktelser og rettigheter. Dette kan være en tung prosess, særlig dersom du også er midt oppi planlegging av begravelse og andre forpliktelser.

Selve skiftet kan enten skje privat eller offentlig, hvor et privat skifte er den mest vanlige formen. Et privat skifte innebærer at arvingene og eventuelle advokater, går gjennom og administrerer dødsboet. Her er det snakk om både rettigheter, forpliktelser, gjeld og formue. Som regel er et privat skifte mindre kostbart enn dersom dere velger et offentlig skifte.

Et offentlig skifte innebærer nemlig at Tingretten tar seg av skiftet og velger en advokat som skal styre og administrere dette. Selv om et privat skifte er mest vanlig ved dødsbo i Bærum, finnes det også situasjoner hvor et offentlig skifte er den beste løsningen. Dette kan for eksempel være dersom den avdødes gjeld og dødsboets gjeld er større enn verdiene som finnes i boet. Hvis dere ønsker å gjennomføre et offentlig skifte, må Tingretten kontaktes.

Vi kan tilby profesjonell flyttehjelp i Oslo og Viken i forbindelse med avvikling og tømming av et dødsbo.

  • Verdisetting av dødsbo
  • Kjøp og salg av dødsbo
  • Sortere dødsbo og tømming
  • Lagring av dødsbo
  • Vask og rengjøring av dødsbo

Tømme dødsbo Bærum

Et dødsbo kan bestå av mye, og ofte ser vi at det innebærer både leilighet og hus, samt bil, smykker, båt, kunst og andre eiendeler. Før et eventuelt arveoppgjør finner sted, bør alle disse eiendelene verdisettes av en takstmann eller annet kyndig personell. Husk at denne delen av prosessen ofte er emosjonell og belastende. Sett derfor av god tid slik at alt går riktig for seg.

Det er også viktig å få en god oversikt over utgifter og inntekter fra dødsboet. Dette er et punkt som særlig gjelder dødsbo hvor det finnes etterlevende samboer, ektefelle eller andre faktorer involvert. I slike situasjoner anbefales det å lage et regnskap og et budsjett, slik at det blir en god oversikt over kostnader og inntekter. Dette gjør det lettere ved fordeling av midler til eventuelle arvinger.

Et slikt regnskap og budsjett kommer også godt med når gjelder den avdødes skatteoppgjør. Prosessen vil bli langt mer transparent og oversiktlig, og det vil ikke dukke opp uforutsette utgifter og kostnader i forbindelse med oppgjøret. Regnskapet og budsjettet bør tas i bruk helt til dødsboet er avviklet. Her er det mulig å kontakte den avdødes bank for rådgivning.

Det er som sagt mye som skal vektlegges ved et dødsbo, og mange velger derfor å oppnevne en bobestyrer. Dette er en person som vil hjelpe de etterlatte med å ta av seg det juridiske og praktiske arbeidet. En bobestyrer kommer godt med, uavhengig av om det forekommer et privat eller offentlig skifte. Sett av god til til fordeling av oppgaver og oppgjør, slik blir prosessen mer transparent for alle involvert og mindre emosjonelt belastende.

Flyttefoten er en profesjonell aktør og et flyttebyrå med lang erfaring innen avvikling av dødsbo og konkursbo på Østlandet.

Flyttefoten
Kirkeveien 157, 0451 Oslo
Telefon: 800 35 988
Følg oss på Facebook

Dødsbo Bærum
Call Now ButtonRing oss