Lager

Ofte trenger man å lagre hele eller deler av flyttelasset i en periode. Vi har møtt dette behovet med å disponere et eget lager, dedikert for dette.
Månedspris er avhengig av hvor mye og hvor lenge dine ting skal lagres.
Minstepris = 500,– inkl. mva. per måned.
Normal lagringspris for en full leilighet på ca 70kvm = ca 2000,– inkl. mva. per måned.

Ta kontakt for gjennomgang og pris.