Tips til førstegangsleier

Det er ofte mye som må ordnes før studiestart. En av tingene som gjerne er på listen, er et sted å bo. I begynnelsen av det kommende studieåret er det derimot stor etterspørsel i leiemarkedet. Det kan derfor være lurt å sikre seg en bolig i god tid før studiene starter. Du kan da konsentrere deg om nye studievaner med en gang, i stedet for å bruke mye tid på visninger.

Tips til studenter og førstegangsleiere

Dersom du er uerfaren i leiemarkedet er det flere faktorer som er verdt å huske på i begynnelsen. Det er ofte mange andre på visning samtidig. Det kan derfor være lurt å undersøke litt om boligen på forhånd. Det kan være en fordel om du kan spørre noen du kjenner om det er en bolig ledig. Du kan også spørre om du kan overta en leilighet fra en av dem, som allerede er ferdig med studiene.

Mange studenter velger derfor å forhøre seg om det er noen ledige studentboliger allerede før studieåret er ferdig. Du kan da flytte inn i løpet av sommeren, slik at du slipper å styre med flytting idet studiene starter. Det kan være en fordel å avtale innbetaling av depositum og overtakelse, før tidligere leietakere flytter ut av den boligen som du skal leie.

Gå på visning av boligen

Selv om du skal overta en studentbolig av en som du kjenner, kan det være lurt å gå på visning før du bestemmer deg. Under visningen kan du spørre om ting som du lurer på i forbindelse med boligen. Det kan være praktiske ting som gjerne er nødvending å vite før du flytter inn selv. Mange studentboliger leies ut med både hvitevarer og møbler.

Det er ofte flere på visning samtidig. Det kan derfor svare seg å be om en privat visning, slik at du slipper å konkurrere med andre potensielle leietakere. Mange velger derfor å benytte seg av bekjente for å få lettere tilgang til en bolig i studietiden. I noen tilfeller kan det lønne seg å leie en bolig sammen med andre studenter.

Før du flytter inn i studentboligen din, bør du sjekke hvilken standard det er på møbler og hvitevarer som du har tilgang til. Det anbefales også at du går gjennom studentboligen sammen med husverten, for at du skal være sikker på at du ikke må erstatte noe som du ikke har ødelagt. Noen velger også å ta bilder av boligen før de flytter inn, for å sikre at de ikke må erstatte noe senere.

Signer leiekontrakt

Før du skriver under en leiekontrakt, bør du lese nøye gjennom kontrakten. Dersom du er usikker på noe i kontrakten, anbefales det at du spør utleier eller andre om hva som menes med det som er skrevet. Det er viktig å legge merke til hva som er inkludert i den månedlige leien. Spesielt bør du være oppmerksom på hva den månedlige leien dekker.

Enkelte husverter krever at du tar din del av vedlikeholdet i fellesområdet, slik som snømåking og trappevask. Dette er plikter som du må overholde, for at kontrakten skal være gyldig over tid. De fleste husverter krever at det blir betalt inn et depositum. Dersom utleier krever depositum, bør du ikke gi fra deg pengene uten at du har sikkerhet i en depositumskonto.

Om du bestemmer deg for å bo sammen med flere i utleieboligen, er det viktig at du inngår en egen avtale med husverten. I denne avtalen bør det stå at samtlige leietakere skal være ansvarlig for sin del av den månedlige husleien. På denne måten slipper du å stå ansvarlig for hele husleien, dersom en av de andre leietakerne ikke betaler.

Når du flytter er det viktig å huske på at du må sende en flyttemelding som kan gjøre enten elektronisk på nett eller i papirform. En flyttemelding må sendes senest åtte dager etter at du har flyttet.

Vi ordner med flytting

Flyttefoten AS bistår dere med profesjonelle flyttetjenester. I tillegg tilbyr vi andre enkle og praktiske tjenester som gjør flytteprosessen deres både smidig, effektiv og kostnadseffektiv. Vårt flyttebyrå Oslo flytter for både private, studenter, pensjonister og bedrifter (kontorflytting) i hele Østlandsområdet.

  • Flyttehjelp for private
  • Kontorflytting
  • Vi vasker boligen etter utflytting og stiller med 10 dagers fornøydgaranti på flyttevask
  • Tømmer, rydder og kjører bort dødsbo
  • Søppeltaxi, vi bistår private og bedrifter med avfallshåndtering
  • Mellomlagring, korttidsleie eller langtidslagring
  • Bærehjelp og flyttemannskap
  • Monteringsoppdrag, vi demonterer og monterer de fleste type møbler

Førstegangsleier

Flyttefoten AS
Østensjøveien 36
0667 OSLO
Tlf. 800 35 988 📞
Følg oss gjerne i sosiale medier